CURRICULUM VITAE

 


JYTTE REX (* 1942)

jytterex@gmail.com

www.filmkommentaren.dk

 

omtaler af: Allan Berg Nielsen i ” Jytte Rex, Kunstnerkvartet”:

Inger Christensen – Cikaderne findes, Palle Nielsen – Mig skal intet fattes,

Pelle Gudmundsen-Holmgreen – musikken er et monster,

Henning Larsen – Lyset og rummet.

 

www.kulturkapellet.dk

 

om bl.a Isolde, Planetens Spejle.

 

www.kunstonline.dk/profil/jytte-rex.php4

www.kunsten.nu/journal/paa-broen-til-glemte-terraener/

Jytte Rex 21.01.2014

 

 

 

Jytte Rex, som er uddannet på det Kgl. Danske Kunstakademi 1963-69, har en omfattende produktion inden for en lang række forskellige kunstarter. Det er 40 år siden, hun havde en tredobbelt debut som filminstruktør, fotograf og forfatter og derefter afholdt hun sin første separtudstilling: Gallerioperetten Rekonstruktion af danserne (Danergalleriet). Inden for alle kunstarter har Jytte Rex placeret sig uden for det kommercielle kredsløb, dels ved at producere film under low-budget grænsen, dels ved meget tidligt at blande medierne på en måde, så de ikke uden videre har kunnet placeres inden for de traditionelle kategorier. Hun har altid brugt filmkameraet som både pen og pensel, og hun indarbejder ofte maleriet i fotografiet på en måde, der fremstår skulpturelt. Ved hjælp af farver og materialer indfører hun en tidslig dimension i værkerne, hvorved hun samtidig åbner op for blikkets vandring gennem rum bag rum.

Spillefilm: Silkevejen, 2006.  Planetens Spejle, 1992. Isolde, 1989. Belladonna, 1981. Achilleshælen er mit våben, 1979. Veronicas svededug,

Kortfilm: Portræt-trilogi: Inger Christensen – Cikaderne findes, 1998. Palle Nielsen – Mig skal intet fattes, 2002, (Odense Filmfestivals pris og Robert-prisen som bedste portrætfilm). Pelle Gudmundsen-Holmgreen: Musikken er et monster, 2007, (Odense Filmfestivals Special Mention). Pigen med fletningen (børnefilm), 2004. Floden (billeddigt, video) 2003, (Odense Filmfestivals pris), Sprænglegeme (videofilm) 1988. Den erindrende (novellefilm) 1985 (Filmkritikerne Bodil som bedste kortfilm). Tornerose var et vakkert barn (kortfilm, m. Kirsten Justesen), 1972.

Kortfilm/videofilm: Eftersøgning (2018), Verdenshjørner (2004), Ukendt landskab (2016), Land og by (2015)

Udvalgte separatudstillinger: Møstings Hus, 2018, Banja Rathnov Gall. 2017, Sophienholm, 2013, Silkeborg Bad 2014, Clausens Kunsthandel 2012, Stuttgart, 2007, 2011. Porsgrunn, Norge 2006.  Det Danske Kulturinstitut, Edinburg, 2005.  Skovgaard Museet, 2004.  Kunstmuseet Brundlund Slot, 2004. Nordjyllands Kunstmuseum 2004.  Museet for Samtidskunst, Roskilde, 2003. Museet for fotokunst, Odense, 2002. Clausens Kunsthandel 1992, 1994, 1996, 1996, 2002. Fotografisk Center, København, 1996. Gentofte Kunstbibliotek, 1989.  Brandts Pakhus 1987.  Galeri Basilisk, Århus, 1985. Galerie Sct.Agnes, Roskilde, 1982, 1989.  Eks-skolen 1986. Haderslev 1984. Galeri Image, Århus 1984. Tranegården, Gentofte bibliotek, 1974. Danergalleriet (John Hunov), 1974.

Udvalgte gruppeudstillinger: What´s Happening, Statens Museum for kunst, 2013, Et skridt i den rigtige retning, Gl.Holtegaard, 2006. Woman 2003, Billboard, Fotografikeren, Fotomuseet, Odense, 1999. Fuglefri, Silkeborg Bad, 1998. Kammeraterne fra 1995. Zebra, 1994. Spejlbilleder, Frederiksborg Museum, 1992. Herrens mark, Samtidsmuseet i Roskilde, 1990. Danske billedkunstnere fotograferer, Museum for Fotokunst, Brandts Klædefabrik, 1989. Ord og billede, Randers Kunstmuseum, 1989. Torneå Foto Festival, Finland, 1987. Charlottenborgs Efterårsudstilling, 1985. Biennale, Sydney, Australien, 1984. Tegnelegat, Kobberstiksamlingen, 1982. Arteder, Bilbao, Spanien, 1982. Billedkunst, Hvordan…, Vejle Kunstmuseum m.fl., 1982-83. Blik på dansk nutidskunst, Charlottenborg, 1981. Å-udstilling, 1981. GIasbjerget, Glyptoteket, 1980. ElIeve Unge kunstnere, Sophienholm, 1978.  Kvindeudstillingen, Charlottenborg, 1975. I lyst og nød, Huset, København, 1977. Kunstnernes Efterårsudstilling, 1966, 1968. Charlottenborgs Forårsudstilling, 1965-67.

Salg til bl.a.: Statens Museum/Kobberstiksamlingen, Statens Kunstfond, Vejle Kunstmuseum, Museet for Fotokunst, Ny Carlsbergfondet, Skovgaardmuseet, Nordjyllands Kunstmuseum.

Udsmykninqer: Forskningscenter for Idræt, Århus Universitet, 2007. Den Arnamagnæanske Samling, Københavns Universitet, 2006. Teologisk Fakultet, Københavns Universitet, 1996. Realkredit, København, 1990-92. Erhvervsministeriet, 1992-96. Intercitytoget Esbern Snare, 1992.

Priser og udmærkelser: Henning Larsens Legat 2006. Thorvaldsen Medaljen 2005. Skovgaard Medaljen 2004. Livsvarig Kunstnerydelse 1998. Eckersberg Medaljen 1998. Henry Heerups Legat l998. Ole Haslunds Kunstnerfond 1997. Nationalbankens Jubilæumsfond 1996. Anne Marie Telmanyis legat 1994. San Cataldo 1985,1987,1992, 1994, 1999. Knud Højgaards Fond 1984. Vilhelm Thanning 1982. Villiam Michaelsen 1982. Tegnelegat fra Statens Museum 1981. Frankls Kunstnerlegat 1973.

Bøger: Ukendt landskab, 2016, Skillelinjer, 2013, Palle Nielsen – Timebog, 2008.  Dobbeltgænger (fotografi, maleri, tegning) 2007.  Limbo, 12 billedsuiter, 2000. Aske, tid og ild (fotografi og tekst), 1995. Figur og rum (tegning og tekst), 1989. Stamtavler (fotografi, tegning, tekst) 1986. Bjælken i Øjet (tegning), 1982. Jeg har ikke lukket et øje (tegning, fotografi, tekst) 1978. Kællinger i Danmark (m. Inge Eriksen), 1975. Kvindernes Bog, 1972+2014.

Illustrationer bl.a.: Inger Christensen: Sommerfugledalen, 2010, Martin Andersen Nexø: Hovsmeden fra Dyndeby, 2003, Federico Garcia Lorca: Diván del Tamarit, 1980 (Brøndum). Vita Andersen: Næste kærlighed, 1978 (Brøndum). Miguel Angel Asturias: Legender fra Guatemala, 1987 (Brøndum).

Essays: Man kan ikke bade i den samme flod to gange, i: Cras 1986. Brudstykker af noget uudsigeligt, i: Forum for Kvindeforskning, 3, 1986. Enten er jeg stum, i: Billedkunst. Hvordan …, Vejle Kunstmuseum, 1982. For at den stadige strøm ikke skal hindre nogen, i: Hug 28, 1981. En dør der åbnedes i 68, i: Kritik, 45, 1978. Det nødvendige billede, i: Billedet som kampmiddel, 1977.

Litteraturhenvisning: Rune Gade, i: Øjne på stilke – om Samtidsfotografi, 2007. Mette Sandbye, i: Kedelige billeder, 2007: Modbilleder og genklange. Jette Lundbo Levy, i: Litteratur /historier: Efter modernismen 2005. Marianne Barlyng, i: 18 Billedtekster, 2002. Omvej gennem skoven. Christian Braad Thomsen og Erik Varming: Sanddrømmeren, 2002. Per Aage Brandt, i: Jytte Rex: Malerier, Tegninger, 1995. Ole Nørlyng, i: Samme. Marianne Bech, i: samme. Lars Schwander, i: Katalog, Billedet bag billedet, Fotografisk Center, København, 1996. Jette Lundbo Levy: Det usynlige i det synlige, 1992. Helge Krarup og Carl Nørsted: Eksperimentalfilm i Danmark, 1986. Anne Jerslev: Belladonna, Billeder i bevægelse, Dansklærerforening, 1984. Henning Pryds: Billeder – læst og påskrevet, 1983. Christian Braad Thomsen, i: Katalog, Dansk film, Sophienholm, 1981: Kniplersken og terroristen. Birthe Friis og Kirsten Mark, i: Bidrag, 15, 1982.

Utrykte kilder bl.a.: Portrætudsendelse, DR, (Hanne Møller og Anne Jerslev), 22.02.1992  DR TV, 22.02.1992  Billedjagt, DR TV, (Niels Barfoed), 1996. Eksistens 2006

 

 

 

Selvportræt, 1979, tilhører Statens Museum for kunst.

 

Short english version:

JYTTE REX (born 1942), painter and film director.

Jytte Rex, painter, photographer, filmdirector has an extensive production with a long row of different medias. She has used the filmcamera as both pencil and brush, and she often combines painting and photography in a sculpturel way opening up space behind space.

Feature films: Veronicas Veil (1977), The Achilles’ Heel is my Weapon (1979), Belladonna (1981), Isolde (1989), The Mirrors of the Planet (1991), Silk Road (2004). Her recent work in cinema is about the architect : Henning Larsen –Light and Space, (2012). Earlier are the artist trilogy on literature, painting and music: Inger Christensen – The Cicadas Exist (1998), Palle Nielsen. I Shall Not Want(2002),  Pelle Gudmundsen-Holmgreen – Music is af Monster (2007).

Short films: The Memorious, based on themes from Jorge Luis Borges (1986), The River (2003), The Girl with the Plait (2005).

Artvideo: Corners of the world (2004), Country and Town (2015), Unknown Landscape (2016).

 Among her books are: Women´s Book (1972/2014), I Didn’t Sleep a Wink (picture novel, 1978), The Balk in the Eye (80 drawings, 1982), Pedigrees (photos, 1987), Figure and Space (drawings, 1989), Ashes, Time, Fire (photos and text, 1995), Limbo (12 picture suites, 2000), Doppelgänger(photografies and paintings, 2007), Divided Lines (retrospective works (2013), Unknown Landscape- Underground (2016)

Jytte Rex has held numerous exhibitions since 1973, the latest being Divided Lines, Silkeborg Bad, 2014, Sophienholm 2013, The River (2003-04) at  Roskilde Museum of Contemporary Art, Art Museum of Northern Jutland, Art Museum Brundlund Castle and Danish Cultural Institute, Edinburgh. She has sold works to New Carlsberg Foundation and is represented at Copenhagen Copper Collection, Odense Photo Museum and Art Museum of Northern Jutland. She is honoured with Anne Marie Telmanyi Prize, Henning Larsen Grant, Eckersberg Medal, Skovgaard Medal, Thorvaldsen Medal, The Life Time Award of the Danish Arts Foundation, Special Award of Odense Film Festival, Bodil Prize of the Danish Film Critics, Robert Award of the Danish Film Academy.